Kørselsforbud

Ved overtrædelse af Færdselsloven risikerer du at få frakendt førerretten – altså et kørselsforbud. Et kørselsforbud betyder, at du mister din tilladelse til at køre bil.
Et kørselsforbud betyder, at du mister din førerret.
Der er flere typer af overtrædelser, der kan medføre, at du får frataget din tilladelse til at køre bil. Det er politiet, som udsteder bøder og fratager en fører køreretten, mens det er Færdselsloven, som håndterer generhvervelse.
Inden du må køre igen, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende prøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et alkohol, narko og trafik kursus (ANT-kursus).

ANT-kurset skal gennemføres inden indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve. Kursusbeviset skal vedlægges ansøgningen.

Kurset udbydes af regionerne, og du kan tilmelde dig eller læse mere om det på regionernes hjemmeside her: antk.dk

I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres. Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om

Særlig køreundervisning strækker sig over mindst 8 undervisningsdage, og består af:

• mindst 8 lektioner i teori af mindst 45 minutters varighed og

• mindst 8 lektioner i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) af mindst 45 minutters varighed.